Prelegenci


Konferencja ma charakter międzynarodowy, obowiązują dwa języki wykładowe: polski i francuski. Obrady i sesje będą odbywały się w języku polskim lub będą tłumaczone na bieżąco. Natomiast wszystkie testy wystąpień będą tłumaczone na język francuski, żeby umożliwić zagranicznym gościom włączenie się w dyskusje plenarne. Ze względu na konieczność tłumaczenia tekstów bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów i objętości referatów i streszczeń.

***

UWAGA! Do 6 marca 2016 r. czekamy na przesłanie tekstu wystąpienia. Prosimy o referaty o objętości do 10 000 znaków (ze spacjami), tekst pisany czcionką w rozm. 12, odstęp 1,5, w języku polskim (przekład na język francuski zapewniają Organizatorzy).

 ***

Poniżej przedstawiamy listę osób, którę przyjęły zaproszenie Organizatorów i wezmą udział w konferencji w roli prelegentów i panelistów.

prof. dr hab. med. Jerzy Witold Aleksandrowicz, Ur. 07. 07. 1936; Studia: AM w Krakowie, lek.med 1959, UJ, mgr fil. 1965. Residant etrangere Clinique Psychiatrique Strasbourg 1966. Dr med. 1966 roku, dr hab. med. 1979, prof. dr hab. med. 1990. Psychiatra i psychoterapeuta, od 1959 w Klinice Psychiatrycznej AM w Krakowie, asystent, od 1981 docent. Od 1985 kierownik Zakładu Psychoterapii, od 1998 Katedry Psychoterapii UJ CM. Od 2006 prof. emeritus. Autor ok 300 publikacji. Od 1970 do 2012 członek Zarządu Sekcji Psychoterapii PTP, redaktor kwartalnika „Psychoterapia”. W latach 1992-2013 Redaktor Psychiatrii Polskiej, od 1999 (nadal) redaktor "Archives of Psychiatry and Psychotherapy", członek wielu towarzystw naukowych, aktualnie v-prezes WADP. 

Maciej Bóbr, z wykształcenia historyk sztuki (studiował także filozofię), z zawodu specjalista Public Relations. Jako historyk sztuki pracował w Polskiej Akademii Nauk i w Opactwie Tynieckim oraz w charakterze wykładowcy (ASP), jako rzecznik prasowy w administracji publicznej oraz na uczelni. Zajmował się historią grafiki europejskiej, a od 2002 bada twórczość plastyczną osób chorych psychicznie. Obecnie przygotowuje inwentarz zbiorów prac pacjentów Szpitala w Kobierzynie, pełniąc jednocześnie funkcję rzecznika prasowego tej instytucji. Z zamiłowania podróżnik i kucharz. 

Ewa Buchowiecka, psycholog klinicysta z wieloletnim doświadczeniem w klinicznej pracy psychologicznej z dziećmi chorymi onkologicznie i dorosłymi. Artterapeuta, hipnoterapeuta, posiada certyfikat psychoterapii więzi prenatalnej i okołoporodowej ECP (European Certificate of Psychotherapy). Zajmuje się diagnostyką psychologiczną dla celów klinicznych i orzeczniczych. Prowadzi gabinet psychoterapii w Katowicach.

Ewa Canert-Łąka, psychoterapeutka z 18-letnim stażem, akredytowany  superwizor European  Association Gestalt Therapy (EAGT). Wieloletni trener i superwizor psychoterapii w instytucie szkolącym psychoterapeutów Gestalt, akredytowanym przez EAGT, współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Autorka publikacji z dziedziny teorii Terapii Gestalt, Gestalt w OD.

dr Łukasz Cichocki, psychiatra, psychoterapeuta. Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam też, w 2006 r., obronił pracę doktorską pt. „Mechanizmy obronne ego w przebiegu schizofrenii”. Od siedemnastu lat pracuje w środowiskowym systemie leczenia dla pacjentów z zaburzeniami psychotycznym.  Od 2011 r. pełni rolę przewodniczącego Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. Od 2015 r. jest konsultantem wojewódzkim ds. psychiatrii Województwa Małopolskiego.
W 2010 r. został uhonorowany nagrodą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego im. Stefana Ledera za badania nad psychoterapią osób z diagnozą schizofrenii.

Małgorzata Cybulska-Paluch, historyk sztuki, od 2003 roku pracownik Archiwum Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka (od 2011 roku Kierownik Archiwum). Doktorant w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (przygotowuje rozprawę doktorską na temat późnej twórczości malarskiej Tadeusza Kantora).
Kurator wystaw (m. in. Wokół spektaklu „Nigdy tu już nie powrócę, 2004; Pejzaż w twórczości malarskiej i rysunkowej Tadeusza Kantora, 2005; Tadeusz Kantor. Projektant, 2006-2007; Cholernie spadam!, 2015-2016), współkurator wystaw (Wystawa stała Tadeusza Kantora, 2014-2017, wraz z N. Zarzecką, J. Raczkowskim i J. Michalik; wspólnie z Bogdanem Renczyńskim: Tadeusz Kantor. Małe kolekcje. Rysunki dla A., 2015 i Tadeusz Kantor. Epoka chłopca. Rysunki dla A, 2015-2016; Les origines „Wielopole”, les origines, 2015: Paryż, Metz, Miluza, Avignon; cykl wystaw prezentujących zbiory Cricoteki, 2012-2015).
Autor tekstów i opracowań poświęconych twórczości wizualnej Tadeusza Kantora, m.in. Pejzaż w twórczości malarskiej i rysunkowej Tadeusza Kantora, Cricoteka, Kraków 2005; Tadeusz Kantor. Wspomnienie, pamięć, przeszłość, w: Źródła pamięci. Grotowski – Kantor – Szajna, Mitel, Rzeszów 2013; Tadeusz Kantor: „…Infantki Velazqueza jak relikwie lub madonny”, w: Dziś Tadeusz Kantor! Metamorfozy śmierci, pamięci i obecności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014; „Nie zagląda się bezkarnie przez okno”. Późna twórczość malarska i teatralna Tadeusza Kantora", w: "Teatralium. Malarstwo, literatura, teatr", Muzeum Śląskie, Katowice 2014; Tadeusz Kantor. Historia jako ready made, 2015, portal historyczny dzieje.pl.
Autor scenariusza (wraz z Markiem Stremeckim) filmu Kantor: historia (2015, portal historyczny dzieje.pl); konsultant filmu Kantor in the Prado Museum, Tom Skipp, Estrella Sonora, Madrid 2015.
Wspólnie z Bogdanem Renczyńskim prowadzi warsztaty poświęcone twórczości Tadeusza Kantora. Uczestnik konferencji naukowych i projektów badawczych, koordynator przedsięwzięć kantorowskich.

Marie-Hélène Doguet-Dziomba, psychiatra, psychoanalityk AP, członek Ecole de la Cause Freudienne (ECF), New Lacanian School (NLS), Association Mondiale de Psychanalyse (AMP) oraz Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS. Mieszka w Hawrze, we Francji. Od kilkunastu lat przyjeżdża do Krakowa, by prowadzić seminaria i superwizje.

prof. dr hab. Marek Drwięga, profesor w Instytucie Filozofii UJ, kierownik Zakładu Etyki. Zajmuje sie etyką, antropologią filozoficzną, filozofią współczesną i psychoanalizą. Wydał m.in. Ciało człowieka. Studium z antropologii filozoficznej, Człowiek utajonych pasji. Szkice o psychoanalizie i Kim jest człowiek? Studia z filozofii człowieka.

Serge Dziomba, psychoanalityk z tytułem Analyste Praticien (AP), członek Koła Krakowskiego Psychoanalizy NLS, członek Association Mondiale de Psychanalyse (AMP), członek Ecole de la Cause freudienne (ECF).

dr Agata Dziuban, socjolożka, religioznawczyni i streetworkerka. Autorka książki „Gry z tożsamością. Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim”. Adiunkt w Instytucje Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się współczesne przemiany jednostkowej tożsamości, (transgresyjne) praktyki cielesne, biopolityka oraz praca seksualna. Obecnie realizuje projekt badawczy poświęcony mobilizacji pracowników seksualnych w obliczu epidemii HIV na terenie byłego Związku Radzieckiego. Współzałożycielka Sex Work Polska, koalicji na rzecz praw pracowników seksualnych w Polsce, oraz, od lipca 2014 roku, Policy Officer przy International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE).

dr hab. Beata Guczalska, teatrolog i krytyk teatralny, dziekan Wydziału Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Autorka m. in. Aktorstwo polskie. Generacje (2014, Nagroda Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych 2014, Marka Radia Kraków 2014), Trela (2015).

Alina Henzel-Korzeniowska, psychoanalityk Analyste Practicien, prezes Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS, członek New Lacanian School i Association Mondiale de Psychanalyse, delegat regionalny EuroFederation of Psychoanalysis, psycholog (UJ), certyfikowany seksuolog, absolwentka Graduate School for Social Research, IFiS PAN, współpracuje z Wlkp. Centrum Seksuologii. Od 1990 praca na rzecz rozwoju psychoanalizy lacanowskiej w Polsce. Od 2004 prowadzi gabinet psychoanalityczny i szkolenia dla firm w ramach CUP Imparo (właścicielka firmy).  Od 25 lat współpracuje z mediami w roli eksperta ds. psychoanalizy, seksuologii i psychologii: TVP2,  Rozmowy w Toku TVN, 40 nagrań Bez tabu (WP), Interia, "Głos Wielkopolski", teksty do czasopisma „Wesele”, media lokalne. Wcześniej: 1/ działalność nauk.-dyd: III Klinika Chir. AM, Akad. Pedag, Inst. Zdrowia Publicznego CM UJ, 18 projektów  badawczych, staże  (Univ.of Maastricht, Univ.of Nijmegen, Nationale de la Sante Publique Rennes, Univ.of Columbia USA, Univ. of Sheffield), 36 publikacji naukowych, otwarty przewód doktorski – Wydz. Filozoficzny UJ.  2/ psychoterapeuta, trener, edukator w ramach Poradni dla Młodzieży TRR (kierownik) i Pracowni Prakt. Umiejętności Psycholog, CUP Impuls (właścicielka firmy).

dr Katarzyna Jasiewicz, prezes i założycielka instytutu medycyny estetycznej i laserowej Consensus med. Zajmuje się zastosowaniem laserów w medycynie od 1995 roku zarówno w zakresie świadczenia usług laseroterapii, jak i szkoleń lekarzy. Od 1999 roku prowadzi Consensus med oraz wykonuje pełen zakres zabiegów medycyny estetycznej i laseroterapii. W ciągu ponad 20 lat kariery zawodowej zgromadziła kilkaset certyfikatów ze szkoleń i kongresów w kraju i za granicą i ukończyła trzy kierunki studiów podyplomowych: studia podyplomowe Collegium Medicum UJ „Zdrowie Publiczne”, studia podyplomowe WSPZ „Kosmetologia dla lekarzy” oraz studium Promocji Zdrowia CMUJ. Autorka projektu METAMORFOZY.COM Matki i Córki – Historia Piękna.

dr Anna Marchewka, krytyczka literacka, literaturoznawczyni, autorka rozprawy poświęconej Ewie Szelburg-Zarembinie, Ślady nieobecności. Poszukiwanie Ireny Szelburg (Kraków 2014). Na Wydziale Polonistyki UJ prowadzi zajęcia poświęcone polskiej literaturze popularnej. Publikowała w "Lampie", "Tygodniku Powszechnym", "Zadrze", "Dwutygodniku". Współprowadziła programy "Czytelnia" oraz "Czytanie to awantura" w TVP Kultura. Współpracuje z Radiem Kraków. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011). Współpracuje z miesięcznikiem "Znak" (opiekuje się działem Stacja: literatura). Współtworzy Pracownię Pytań Krytycznych przy Katedrze Krytyki Współczesnej WP UJ.

Artur Mnich, lekarz medycyny, specjalista psychiatrii, w praktyce zawodowej uwzględnia terapię systemową, noo-psychosomatykę (logoterapia) oraz terapeutyczną obiektywizację. Prowadzi praktykę ogólnolekarską i psychiatryczną, w której ujmuje fenomen zdrowia i choroby wedle "zasady całościowości". Wraz z rodziną mieszka w Krakowie.

Małgorzata Orysiak (wcześniej Butterwick), od 2014r. członek Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS, kształci się w kierunku psychoanalityka lacanowskiego. Pracuje klinicznie od ukończenia stażu w Szpitalu im. dr. J.Babińskiego w Krakowie wiosną 2015r. Od 2000 r. zajmuje się - na forum polskim i międzynarodowym - sztuką performance: jako artystka, teoretyczka, autorka tekstów i kuratorka (m.in. XII Festiwal Sztuki INTERAKCJE pt. R.S.I.- Sztuka jako symptom (sinthome?)). Jej zaangażowanie w interpretację funkcji sztuki i procesu twórczego w ujęciu lacanowskim (w oparciu o m.in. cykl własnych działań pt. SEDU/A/CTION) zaowocowało też otwarciem przewodu doktorskiego na kierunku Intermedia ASP w Krakowie. Wcześniej ukończyła ASP w Łodzi i studia podyplomowe na Queen’s University w Belfaście. Z zamiłowania jest też instruktorką fitness. (strona archiwalna www.malgosiab.net ).

prof. UP dr hab. Marek Pieniążek, doktor habilitowany, profesor w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, w Pracowni Edukacji Regionalnej, a także w Pracowni Dramatu i Teatru Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Kierownik Zespołu Badań nad Mediatyzacją Kultury i Sztuki. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół performatywnych aspektów dydaktyki i kultury współczesnej oraz literatury i teatru w przestrzeni zmediatyzowanej. Autor książek Akt twórczy jako mimesis. „Dziś są moje urodziny” – ostatni spektakl Tadeusza Kantora (2005), Szkolny teatr przemiany. Dramatyzacja działań twórczych w procesie wychowawczym (2009). Wydał kilka autorskich tomików poetyckich (m.in. Zasypiam w twoich oczach, 1994; Sen nas owiewa, 1995; Dajcie mi ciszę, 1998). Opracował wznowienia przedwojennych powieści Jana Waśniewskiego (Ognie w pirytach, 2008; Po dniówce, 2009). W 2013 r. ukazała się jego rozprawa Uczeń jako aktor kulturowy. Polonistyka szkolna w warunkach płynnej nowoczesności. W ostatnich latach zredagował kilka tomików pisarzy i poetów Olkusza (m.in. A. Piątek, Mój prywatny konfesjonał, 2012; E. Pogan, Mogę się śmiać, 2014; J. Majcherkiewicz, Dotyk anioła, 2015).

Dr hab. n. med. Maciej Pilecki, specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta PTP, PTPP, EAP i superwizor PTP. Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przewodniczący elekt Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Wychowanek i wieloletni pracownik krakowskiej Katedry Psychiatrii. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z psychiatrii wieku rozwojowego, psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania.

dr Jacek Prusak SJ, psycholog, psychoterapeuta (absolwent całościowego podyplomowego kursu psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), współpracuje z Centrum Dobrej Terapii, konsultant w Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ, duchowny katolicki (jezuita). Prorektor Akademii „Ignatianum” w Krakowie, adiunkt w Instytucie Psychologii AIK (Katedra Psychopatologii i Psychoprofilaktyki), kliniczny pracownik socjalny (MSW, Boston College), redaktor „Tygodnika Powszechnego”. W latach 2000-2002 visiting scholar w Psychoanalytic Institute of New England (PINE). Naukowo i klinicznie zajmuje się kwestiami religii i duchowości w psychoterapii.

Dariusz Christophe Szymor, francusko-polski aktor i reżyser teatralny, absolwent CNSAD (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Paryżu). Przez 6 lat współpracował z międzynarodowym zespołem Bred In The Bone, realizujacym spektakle i prowadzącym warsztaty teatralne w całej Europie (Instytut Grotowskiego we Wrocławiu, Théâtre de Ménilmontant w Paryżu, Rosebruford College w Londynie). Grał również w filmach - m.in. „Kret” (2011), w reż. R. Lewandowskiego oraz w serialu TVN „Wielkie Ucieczki”. Jest reżyserem pierwszego spektaklu Teatru Nowe Przestrzenie pt. „Przebudzenie Wiosny” według tekstu Franka Wedekinda.

Guy Trobas ukończył ESSEC (Ecole superieure des sciences economiques et commerciales) oraz Institut de Psychologie de l'Universite de Paris (na kierunku psychopatologia i psychologia kliniczna), jest praktykującym psychoanalitykiem orientacji lacanowskiej z tytułem AME (Analystes Membres de l’Ecole), członkiem ECF (Ecole de la Cause freudienne), NLS (New Lacanian School) i Krakowskiego Kola Psychoanalizy NLS. Pracuje we Francji i w Argentynie, gdzie zajmuje się również tłumaczeniem pism Lacana na język hiszpański.

Anna Turczyn, ukończyła z wyróżnieniem polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2007 r. zatrudniona w Centrum Studiów Humanistycznych UJ. Doktorantka na Wydziale Polonistyki, przygotowuje rozprawę poświęconą psychoanalizie Jacques'a Lacana. Stypendystka na Université Stendhal (Grenoble, Francja) oraz Université de Bourgogne (Dijon, Francja). W latach 2006-2009 stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (w ramach programu „Mistrz"). Tłumaczy (m. in. książki Rolanda Barthes'a, Marka Augé, Julii Kristevy, Paula Ricoeura oraz seminaria Jacques'a Lacana), pisze. Od wielu lat współpracuje z Kołem Krakowskim Psychoanalizy NLS.

Kamila Wołoszyn-Moroz jest absolwentką Wydziału Polonistyki UJ, kierunku Wiedza o kulturze, gdzie pod kierunkiem prof. Michała Pawła Markowskiego napisała pracę licencjacką („Fragmenty dyskursu miłosnego Rolanada Bathes'a w perspektywie psychoanalizy Jacques'a Lacana”) i magisterską („Nieobecność jako przestrzeń żałobnej przemiany. Od Fedidy do Duras i w drugą stronę”, Kraków 2008), w których interpretowała teksty literackie przez pryzmat francuskiej psychoanalizy. Obecnie jest nauczycielką Metody Feldenkraisa i Metody Child'Space. W latach 2009-2012 odbyła szkolenie zawodowe Metody Feldenkraisa w Accord Mobile w Paryżu. W latach 2011-2013 studiowała Metodę Child'Space w Amsterdamie. Od 5 lat prowadzi lekcje grupowe (Świadomość Poprzez Ruch) i sesje indywidualne (Integracja Funkcjonalna) oraz zajęcia grupowe dla mam z niemowlętami „Wspomaganie rozwoju niemowlęcia Metodą Feldenkraisa i Child'Space”. Pracuje z dorosłymi, kobietami w ciąży, niemowlętami i małymi dziećmi. Mieszka|w Krakowie.

prof. UJ dr hab. Krzysztof Zajas, profesor na Wydziale Polonistyki UJ, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polonistycznych; literaturoznawca, kulturoznawca, badacz pograniczy kulturowych; publikował m. in.: "Miłosz i filozofia" (Kraków 1997), "Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich" (Kraków 2008) oraz "Na pograniczach literatury" (Kraków 2012).

Natalia Zarzecka, absolwentka zarządzania kulturą UJ z rocznym stypendium na Universita degli Studi di Siena. Od 1997 r. współpracowała z Galerią Krzysztofory, od 2001 r. z Cricoteką (koordynator m.in. wystawy w Palazzo Pitti w 2002 r.). Od 2004 r. dyrektor Cricoteki. W 2006 r. rozpoczęła starania o budowę nowej siedziby Cricoteki, której  otwarcie nastąpiło 12 września 2014 roku. Współautorka wystawy przygotowanej przez Cricotekę we współpracy z SCVA Norwich w ramach POLSKA! YEAR: "An Impossible Journey. The Art and Theatre of Tadeusz Kantor" (2009). Współredaktor m.in. "Wielopole Wielopole Dossier", Cricoteka, 2007 oraz wersji włoskiej (Titiviluss 2006); "Kantor was Here", Black Dog Publishing 2011. Przetłumaczyła na język włoski, wraz z S. Parlagreco, "Podróż Tadeusza Kantora kompendium biograficzne", Titivillus 2002.

 

 

***