Program


 

CIAŁO I JĘZYK

Piątek, 18 marca 2016, godzina 17.00

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, ul. Nadwiślańska 2-4

Powitanie uczestników konferencji i zaproszonych gości:

* zwiedzanie wystawy "Cholernie spadam!" wraz z kuratorską prezentacją pani Małgorzaty Cybulskiej-Paluch (około 40 min.)

* aperitif

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (warunki wystawy zakładają określony limit zwiedzających) bardzo prosimy osoby zainteresowane tym wydarzeniem o pisemne zgłoszenie na adres mailowy: kolokrakowskie@poczta.onet.pl wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty konferencyjnej. Na zgłoszenia czekamy do 29 lutego

 

Sobota, 19 marca 2016


od godziny 9.15: rejestracja uczestników

10.00-10.15 Uroczyste otwarcie konferencji: dr hab. Jarosław Fazan - Prodziekan Wydziału Polonistyki UJ, prof. Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa, Stanisław Kracik - Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ, Thierry Guichoux - Konsul Generalny Francji i Dyrektor Instytutu Francuskiego w Krakowie, dr Anna Janik-Antoniewicz - Sekretarz Zarządu Polskiej Federacji Psychoterapii, Małgorzata Cybulska-Paluch - Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, Alina Henzel-Korzeniowska - Prezes Koła Krakowskiego Psychoanalizy NLS

10.15-11.00 Wykład otwierający: Marie-Hélène Doguet-Dziomba, Jakim ciałem zajmuje się psychoanaliza? (moderuje Tomasz Bilczewski)

11.00-12.00 I sesja: Deficyt języka

moderator: Serge Dziomba

Jerzy W. Aleksandrowicz, Dysfunkcje somatyczne - elementy niewerbalnego języka

Krzysztof Zajas, Język ciała zbiorowego

12.00-12.30 przerwa kawowa

12.30–13.30 II sesja: Bycie w języku

moderator: Marie-Hélène Doguet-Dziomba

Alina Henzel-Korzeniowska, Ciało mówiące fikcją nie jest

Łukasz Cichocki, Ciało i język u osób z objawami psychozy

13.30-15.30 lunch

15.30-16.30 III sesja: Ciało jest (o)sobą

moderator: Małgorzata Gorzula

Maciej Pilecki, Język ciała

Kamila Wołoszyn-Moroz, Harmonijny rozwój ruchowy niemowlęcia jako efekt miłosnego sklejenia i stopniowego odchodzenia. Analiza z perspektywy Metody Feldenkraisa i Child'Space

16.30-17.00 przerwa kawowa

17.00-19.00 Interdyscyplinarny panel dyskusyjny z udziałem Marka Drwięgi, Agaty Dziuban, Beaty Guczalskiej, Katarzyny Jasiewicz, ks. Jacka Pruska SJ.

moderują: Alina Henzel-Korzeniowska, Dariusz Christophe Szymor

 

Niedziela, 20 marca 2016


10.00-11.30 IV sesja: Ciało w języku

moderator: Marek Pieniążek

Anna Turczyn, Dwa ciała, dwa języki

Artur Mnich, Niemy głos ciała i dźwięczny język w medycynie i terapii

Ewa Canert-Łąka, Ucieleśniona relacja - perspektywa terapii Gestalt
 

11.30-12.00 przerwa kawowa
 

12.00-13.00 V sesja: Powiedzieć to, co niemożliwe

moderator: Anna Skriwan

Anna Marchewka, Bursztyny i manekiny. O poszukujących utraconego języka bohaterkach prozy Agnieszki Wolny-Hamkało

Ewa Buchowiecka, W imię dziecka

13.00-13.15 krótka przerwa

13.15-14.15 VI sesja: Ciało i język sztuki

moderatorzy: Maciej Bóbr, Przemysław Mączka

Marek Pieniążek, Ciało artysty/ciało poezji w teatrze Tadeusza Kantora


Małgorzata Orysiak, „»Ta sztuka nie jest o czymś, jest tym sama w sobie«” - o akcjach wiązania sinthome’u…

 

14.15-15.00 Konkluzja: Serge Dziomba