Patronat


PATRONAT HONOROWY

Prezydent New Lacanian School, Yves Vanderveken - psychoanalityk z tytułem AME (analyste membre de l'Ecole), członek Ecole de la  Cause Freudien (ECF) i Association Mondiale de Psychanalyse (AMP).

Konsul Generalny Francji i Dyrektor Instytutu Francuskiego w Krakowie,  Thierry Guichoux - Radca Spraw Zagranicznych, absolwent Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu. Dekretem Prezydenta Republiki Francuskiej z dnia 2 maja 2013r. został mianowany Konsulem Generalnym Francji w Krakowie, a funkcję swoją objąć w dniu 31 sierpnia 2013r. Od 1981 roku pracuje w dyplomacji, m. in. w MSZ w Paryżu oraz w ambasadach RF w Berlinie, Bejrucie, Bratysławie, Zagrzebiu.

Polska Federacja Psychoterapii reprezentowana przez panią dr Annę Janik-Antoniewicz. 

Dr Anna Janik-Antoniewicz - psychoterapeuta certyfikowany przez European Association for Psychotherapy. Sekretarz Zarządu Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Tytuł psychoterapeuty uzyskała kończąc 4-letnie Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Posiada doświadczenie w pracy klinicznej i szkoleniowej. Od 2009 r. jest na ścieżce specjalizacyjnej z psychosomatoterapii - pracy z ciałem i oodechem - w Sekcji Psychosomatoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Od 2010 roku należy do kadry dydaktycznej Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie podstaw psychoterapii, psychopatologii, pracy z ciałem i oddechem oraz głównych modalności psychoterapeutycznych (na 4-letnim Studium Psychoterapii). W latach 2008-2015 prowadziła praktykę psychoterapeutyczną w Instytucie; od grudnia 2015 jest kierownikiem Centrum Psychoterapii Łobzów – mieszczącego się w Krakowie autorskiego ośrodka psychoterapeutycznego, w założeniu łączącego psychoterapię integratywną i pracę z ciałem. Zdobyła wykształcenie w zakresie nauk ścisłych - studia i doktorat na UJ. W latach 2004-2008 prowadziła na UJ zajęcia dydaktyczne. Współautorka polskiej wersji kwestionariusza CORE-OM badającego skuteczność psychoterapii. Bierze czynny udział w pracach badawczych tego projektu.rapii.

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie jest największą w Małopolsce placówką psychiatryczną. W siedemnastu oddziałach stacjonarnych, sześciu oddziałach opieki dziennej, ośmiu zespołach leczenia środowiskowego i sześciu poradniach pomaga ponad 1200 Pacjentom miesięcznie. Misją Szpitala jest zapewnienie profesjonalnej opieki medycznej Pacjentom oraz zaspokojenie Ich potrzeb i oczekiwań poprzez udzielanie świadczeń na najwyższym poziomie. Kumulowana przez lata wiedza i doświadczenie personelu pozwalają na realizację tej misji, o czymświadczą między innymi wyniki prowadzonych regularnie badań satysfakcji pacjentów.

Mogący poszczycić się blisko stuletnią tradycją Szpital, a wcześniej, przed II wojną światową, Krajowy Zakład dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie, jest placówką, która oferuje usługi w zakresie leczenia chorób i zaburzeń  psychicznych (w tym psychiatrii sądowej, psychogeriatrii, zaburzeń osobowości i rehabilitacji po kryzysach psychicznych) oraz uzależnień w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Leczenie odbywa się w oddziałach stacjonarnych ulokowanych w zabytkowych i w większości wyremontowanych już pawilonach znajdujących się na liczącym 52 ha terenie historycznego zespołu szpitalno-parkowego. Oddziały dzienne, zespoły leczenia środowiskowego oraz poradnie ulokowane są zarówno na terenie kobierzyńskiego zespołu, jak i w poszczególnych dzielnicach Krakowa oraz w Wieliczce, w Miechowie i w Skawinie.

 

PATRONAT MEDIALNY

 

Prezydent Miasta Krakowa

Jacek Majchrowski – prezydent Krakowa od 2002 (czwarta kadencja). Prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny nauk prawnych, historyk doktryn politycznych i prawnych. Znawca II Rzeczypospolitej, dokumentujący jej historię, a szczególnie działalność ugrupowań prawicowych. Był zastępcą przewodniczącego Trybunału Stanu (w latach 2001-2005), do listopada 2011 r. – sędzia Trybunału Stanu.
Jako wojewoda krakowski w latach 1996-1997 przyczynił się m.in. do powstania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie i do podpisania wstępnej umowy o budowie centrum koncertowo-kongresowego. Uratował przed likwidacją Teatr STU. Doprowadził ponadto do przeniesienia grobów żołnierzy radzieckich pochowanych na krakowskich Plantach, w pobliżu Barbakanu, na cmentarz Rakowicki.
Jest także członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk
Politycznych oraz wielu naukowych towarzystw zagranicznych, między innymi elitarnego Associazione degli Storici Europei.
Od marca 2011 r. wiceprezes Związku Miast Polskich.
7 grudnia 2015 r. w Paryżu został wybrany współprezydentem Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR).
Zastępca przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.
Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Bordeaux.
Honorowy Obywatel Miasta Sosnowca.
Kawaler Orderu Legii Honorowej Republiki Francuskiej (od października 2013 r.).
Autor wielu opracowań naukowych oraz licznych książek historycznych, przede wszystkim
dotyczących II Rzeczypospolitej, m.in. wydanej przez Księgarnię Akademicką pozycji: "Pierwsza Kompania Kadrowa - portret oddziału".
Portal internetowy: www.krakow.pl

http://www.krakow.pl/3401,obj,12050,patronaty.html

 

Radio Kraków (Radio Kraków Małopolska) jedna z siedemnastu samodzielnych rozgłośni Polskiego Radia, nadająca całodobowy program regionalny na teren województwa małopolskiego i posiadająca sieć stałych korespondentów w regionie. W siedzibie mieszczącej się al. Słowackiego 22 w Krakowie, oprócz studiów emisyjnych i newsroomu, znajdują się tam nowoczesne studia nagraniowe.